CENNÍK ZAMERANIA:

K začatiu vizualizácie potrebujeme projekt existujúceho stavu, ideálne vo formátoch dwg, pdf, jpg, dxf. V prípade, že takýmito dokumentami nedisponujete, priestor si prídeme pre potreby vizualizácie osobne zamerať, aby sme ho vedeli následne previesť do 3D digitálnej podoby. Cena takéhoto zamerania pre potreby vizualizácie je 2€/m² + doprava. Priestor je však možné si zmerať  aj svojpomocne. Pri meraní priestoru je dôležité merať s predstavou, že idete robiť model svojho priestoru z papiera, čo značí merať všetky rozmery, ktoré by ste mohli pri takejto tvorbe potrebovať. Prvky, ktoré sú ťažšie merateľné, pripadne vysvetliteľné, je vhodné doplniť fotografiou. 

CENA : 0-2€/m² +doprava

CENNÍK VIZUALIZÁCIE:

Vizualizácie zhotovujeme v podobe statických záberov, animácii a tiež 360 stupňových záberov. Počet a typ výstupov si klient môže zadefinovať sám. Statické vizualizácie sú základným výstupom, potrebným pre predstavu o danom návrhu. Výstupy v podobe 360 stupňových záberov odporúčame pre menšie priestory, kde je náročnejšie získať predstavu o priestore z klasických statických záberov. Animácie odporúčame pre zákazníkov, ktorí chcú mať svoj návrh v reprezentatívnej forme. Napríklad pre majiteľov priestorov, ktorí plánujú ďalej osloviť  svojich zákazníkov. Využitie pre takéto animácie nájdu napríklad realitné kancelárie, majitelia budúcich ubytovacích či reštauračných zariadení a podobne. V základe sa cena vizualizácie so statickým zábermi v ľubovoľnom počte pohybuje od 10-15€/m². Cena pridaného 360 stupňového záberu je 10€. Cena prezentačného animovaného videa je podľa dĺžky a zložitosti od 30€. Minimálna počiatočná cena vizualizácie je od 100€. Táto cena je účtovaná za priestory pod 10 m².

CENA : pod 10 = 100€

CENA : nad 10 = 10-15€ /

POSTUP PRÁCE:

Na začiatku práce je potrebné osobné stretnutie s klientom alebo online stretnutie. Prostredníctvom stretnutia zistíme potreby klienta, jeho požiadavky vkus a zámery  s daným objektom. Pred stretnutím je vhodné zhromaždiť si materiály, napríklad obrázky interiérov, ktoré sa klientovi páčia, zistiť štýl, v ktorom by mal byť interiér zariadený. Vďaka tomuto odhadneme presnejšie vkus klienta a smer, ktorým by sa mal návrh uberať. Návrh môže byť ideový, zariadený prvkami, ktoré nebudú presnou reprezentáciou reálnych zariaďovacích prvkov, alebo môžeme zariaďovať čo najpresnejšími zariaďovacími prvkami. Takéto zariadenie však môže byť cenovo vyššie, vzhľadom na vzniknuté náklady na konkrétne 3D zariaďovacie prvky, ktoré je nutné zakúpiť. 


 

Následne je klientovi vypracovaný základný 3D návrh, ktorý je aktívne konzultovaný s klientom prostredníctvom online komunikácie. Po schválení všetkých riešení zariaďovacích prvkov a ostatných náležitosti sa vypracuje finálny návrh. Po uskutočnení takéhoto  finálneho návrhu má klient možnosť požiadať jeden krát o mierne úpravy zahrnuté v cene. V prípade následných opakovaných uprav sú klientovi revízie účtované navyše vo výške 30€/revízia (môže zahŕňať viac uprav).

REALIZÁCIA:

V prípade podlahových realizácii spolupracujeme s firmou BK parket a s doporučeným od nás môžete na realizáciu získať aj zľavu.

Pre zariaďovacie prvky odporúčame nášho partnera, známy obchod PALAST, ktorý ponúka štýlový nábytok a doplnky.

V prípade nábytku na mieru sme v kontakte so stolárskou dielňou zo Zvolena kde Vám radi zhotovia nábytok na mieru.